Přehled programu ScanThru

Program ScanThru umožňuje práci se skenery. Obsahuje nástroje pro skenování a upravování obrázků včetně úpravy barev a rozlišení obrázku, použití vizuálních efektů a filtrů, vlastního nastavení zobrazení obrázku a dalších funkcí. Pomocí programu ScanThru a skeneru můžete získat obrázek originálu (například z papírového dokumentu nebo fotografie). Po té ho můžete odeslat do grafické aplikace a uložit ho v ní do různých grafických formátů. Níže jsou uvedeny hlavní funkce programu ScanThru:
  • Vlastní nastavení skenování zahrnující volbu typu a rozlišení obrázku, zdroj dokumentu, nastavení velikosti stránky pro skenování obrázku
  • Použití vizuálních efektů v obrázku, úprava jasu, kontrastu a barevné gama korekce nebo invertování barev
  • Použití filtrů zvyšujících nebo snižujících ostrost obrázku
  • Skenování obrázku nebo dokumentu při nižším rozlišení, náhled výsledku skenování, výběr skenované oblasti a úprava zobrazení obrázku
  • Skenování obrázku pomocí zadaných nastavení skenování
  • Opětovné použití nastavení upravených v minulých úlohách skenování

Přehled programu ScanThru