Επισκόπηση του ScanThru

Με το ScanThru μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σαρωτές. Παρέχει τα εργαλεία για τη σάρωση και επεξεργασία εικόνων, συμπεριλαμβανομένων των προσαρμογών στο χρώμα και την ανάλυση της εικόνας, την εφαρμογή οπτικών εφέ και φίλτρων, την προσαρμογή της προβολής της εικόνας και άλλες λειτουργίες. Χρησιμοποιήστε το ScanThru για να λάβετε μια εικόνα του πρωτότυπου με το σαρωτή (για παράδειγμα, ένα έντυπο έγγραφο ή μια φωτογραφία). Στη συνέχεια, μπορείτε να τη στείλετε σε μια εφαρμογή γραφικών για να την αποθηκεύσετε σε διάφορες μορφές. Παρακάτω παρουσιάζονται τα κύρια χαρακτηριστικά του ScanThru:
  • Προσαρμογή των ρυθμίσεων σάρωσης, που συμπεριλαμβάνει την επιλογή του τύπου της εικόνας, την ανάλυση, την προέλευση εγγράφου και τη ρύθμιση της μορφής σελίδας για τη σάρωση της εικόνας.
  • Εφαρμογή οπτικών εφέ στην εικόνα, ρύθμιση της φωτεινότητας, της αντίθεσης και του γάμα χρώματος ή εφαρμογή αναστροφής χρωμάτων σε αυτήν.
  • Εφαρμογή φίλτρων ευκρίνειας ή θολώματος στην εικόνα.
  • Σάρωση της εικόνας ή του εγγράφου σε χαμηλότερη ανάλυση σάρωσης, προεπισκόπηση του αποτελέσματος σάρωσης, επιλογή της περιοχής που θα σαρωθεί και προσαρμογή της προβολής της εικόνας.
  • Σάρωση της εικόνας χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις σάρωσης που έχετε ορίσει.
  • Επαναχρησιμοποίηση των ρυθμίσεων που έχετε προσαρμόσει σε μελλοντικές εργασίες σάρωσης.

Επισκόπηση του ScanThru