Histogrammin näyttäminen

Histogrammi on kuvasta tehty esitys, joka muodostetaan laskemalla kunkin pikselin väri. Näin saadaan kuvan tiedoista huomattavasti kompaktimpi yleiskatsaus kuin selvittämällä jokaisen pikselin tarkka arvo. Kun haluat määrittää väriasetukset histogrammia käyttämällä, napsauta Asetuspaneelin Histogrammi-palkkia. Histogrammi-välilehti tulee näkyviin. Histogrammi-välilehdessä on seuraavat parametrit:
  • Histogrammikanava — tällä toiminnolla voit valita värikanavan. Kartoittaa joko yhdistelmäkanavan (Harmaa) luminanssin tai yksittäisen kanavan voimakkuusarvot.
  • Histogrammikaavio — tämä on kaavio kuvatiedoista. Tilastotiedot pikselien voimakkuusarvoista näkyvät histogrammin alapuolella. Kun haluat tietoja tietystä histogrammin pisteestä, siirrä hiiren osoitin kyseiseen pisteeseen.
** Tämän laitteen ohjaimessa ei ole Histogrammin näyttäminen -toimintoa.

Histogrammin näyttäminen