Työkalurivin käyttäminen

ScanThrun käynnistyksen jälkeen ikkunan vasemmassa laidassa näkyy työkalurivi. Siinä on painikkeet kuvien näytöllä näkyvän koon muuttamista, kiertämistä ja kääntämistä sekä skannattavan alueen käsin rajausta varten. Kuvaa muuttavan toiminnon lopputulos näkyy esikatseluruudussa.
Kun haluat tehdä seuraavaa…
Napsauta tätä
työkalurivin painiketta:
Suurenna kuvaa Suurenna ScanThru zoomin btn Työkalurivin käyttäminen
Pienennä kuvaa Pienennä ScanThru zoomout btn Työkalurivin käyttäminen
Kierrä kuvaa 90 astetta myötäpäivään Kierrä ScanThru rotate btn Työkalurivin käyttäminen
Käännä kuvaa pystysuunnassa Käännä ScanThru filp btn Työkalurivin käyttäminen
Skannattavan alueen rajaaminen Valitse ScanThru select btn Työkalurivin käyttäminen

Työkalurivin käyttäminen