Skannausasetusten muuttaminen

Skannausasetuksia voidaan muuttaa Asetuspaneelista. Tuo Asetuspaneeli näytölle napsauttamalla Suurenna-painiketta ScanThrun pääikkunassa.
Asetuspaneelissa voidaan tehdä seuraavia toimenpiteitä:
 • Skannausasetusten mukauttaminen
  Skannausasetusten avulla voidaan määrittää, miten kuva tai asiakirja skannataan: valitse skannauksessa käytettävä väritila valitsemalla Kuvatyyppi, aseta skannaustarkkuus ja määritä sivukoko valitsemalla Asiakirjan tyyppi ja asettamalla sivun leveyden ja korkeuden arvot. Voit myös suurentaa tai pienentää kuvan kokoa säätämällä Skaalausta.
  Kun haluat mukauttaa skannauksen asetuksia, napsauta Asetuspaneelin Skannauksen asetukset -palkkia. Skannauksen asetukset -välilehti avautuu.
  Kun haluat parempilaatuisen kuvan ja haluat skannerin tallentavan enemmän lähdeasiakirjan tai -kuvan yksityiskohtia, voit kasvattaaTarkkuuden arvoa. Tarkkuuteen tekemäsi muutokset eivät näy esikatselukuvassa. Näet lopputuloksen vasta, kun kuvan skannaus on valmis.
  Tallentuvan kuvan kokoon vaikuttavat lähinnä Kuvatyyppi ja Tarkkuus sekä skannattavan alueen koko. Mitä suurempi Kuvatyyppi-asetuksen määrittämä väritarkkuus on, sitä suurempi skannerin tuottama kuvatiedosto on.
  Tarkkuuden arvon kasvattaminen myös pidentää kuvan skannaukseen kuluvaa aikaa. Jos skannaus kestää kauan, voit pienentää Tarkkuuden arvoa.
 • Skannauksen määritysten tekeminen
  Voit muuttaa skannauksen määrityksiä niin, että ne ovat käytettävissä, kun seuraavan kerran skannaat kuvia.
  Muuta skannauksen määrityksiä napsauttamalla Asetuspaneelin Määritykset-palkkia. Määritykset-välilehti avautuu.
  Määritykset-välilehdessä voit tarkastella Asiakirjan lähdettä tai valita sen.
  Kun haluat skannata valokuvia, kuvia tai monisivuisia asiakirjoja, valitse Skannaustaso tai Automaattinen syöttölaite.
 • Jos et ole tyytyväinen skannauksen asetuksiin tekemiisi muutoksiin, voit palauttaa oletusasetukset.
  Kun haluat palauttaa oletusasetukset, napsauta ScanThrun pääikkunan esikatseluruudun Palauta oletukset -painiketta.

Skannausasetusten muuttaminen