Yleistä ScanThrusta

Skannereita voidaan käyttää ScanThrun kautta. Sen työkalujen avulla voidaan skannata ja muokata kuvia, ja se mahdollistaa kuvan värien ja tarkkuuden muuttamisen, visuaalisten tehosteiden ja suodattimien käyttöönoton, kuvanäkymän mukauttamisen ja monta muuta asiaa. Ohjaa skanneria ScanThrun avulla skannaamaan kuva alkuperäisestä (esimerkiksi paperiasiakirjasta tai valokuvasta). Tämän jälkeen voit lähettää kuvan johonkin kuvanmuokkaussovellukseen tallennettavaksi eri kuvatiedostomuodoissa. Seuraavassa on mainittu ScanThrun tärkeimmät ominaisuudet:
  • Skannauksen asetusten mukauttaminen, eli kuvatyypin, tarkkuuden ja asiakirjan lähteen valitseminen sekä paperikoon valitseminen kuvan skannausta varten.
  • Visuaalisten tehosteiden lisääminen kuvaan, valoisuuden, kontrastin ja värien gamma-asetuksen muuttaminen sekä värien kääntäminen.
  • Kuvan terävyyden lisääminen tai sen pehmentäminen suodattimia lisäämällä.
  • Kuvan tai asiakirjan skannaaminen pienempää tarkkuutta käyttäen, skannaustuloksen esikatselu, skannattavan alueen valitseminen ja kuvanäkymän muuttaminen.
  • Kuvan skannaaminen käyttäjän määrittämiä asetuksia noudattaen.
  • Käyttäjän muuttamien asetusten käyttö myöhemmissä skannaustöissä.

Yleistä ScanThrusta