ScanThru-oversikt

Ved hjelp av ScanThru kan du arbeide med skannere. Det gir deg verktøy for skanning og redigering av bilder, blant annet justering av oppløsning og farger i bildet, bruk av visuelle effekter og filtre, tilpasning av bildevisningen og andre muligheter. Bruk ScanThru for å få skanneren til å reprodusere originalen (for eksempel et papirdokument eller et fotografi). Etterpå kan du sende filen til et grafikkprogram og lagre den i ulike grafikkformater. Dette er hovedfunksjonene i ScanThru:
  • Du kan tilpasse skanneinnstillingene. Du kan blant annet velge bildetype, oppløsning, dokumentkilde og sideformat når du skal skanne et bilde.
  • Du kan bruke visuelle effekter på bildet, justere lysheten, kontrasten og gamma, eller invertere fargene.
  • Du kan gjøre bildet mer eller mindre skarpt ved hjelp av filtre.
  • Du kan skanne bildet eller dokumentet med lav skanneoppløsning slik at du får en forhåndsvisning av skanneresultatet. Du kan velge hvilket område som skal skannes, og du kan justere bildevisningen.
  • Du kan skanne bildet med skanneinnstillingene du har angitt.
  • Du kan bruke de angitte innstillingene om igjen i fremtidige skannejobber.

ScanThru-oversikt