Cień

Opcja Cień służy do ustawiania poziomu cieni dla całego obrazu. Aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom cieni na obrazie, podaj wartość między 0 a 99. Poziom cieni dostosowywanego kanału koloru zostanie zwiększony lub zmniejszony, zgodnie z wprowadzoną wartością. Zmniejszenie poziomu cienia sprawia, że obraz staje się jaśniejszy.
Przy dostosowywaniu poziomu cienia można określić tylko wartości mniejsze niż bieżące wartości światła.
  • Aby ustawić poziom cienia, użyj suwaka. Przeciąganie suwaka w lewo powoduje zmniejszenie poziomu cienia, a prawo — zwiększenie. Zmiany wprowadzane za pomocą suwaka są automatycznie wyświetlane w odpowiednim polu i na odwrót.
  • Aby dostosować poziom cienia, można także użyć przycisków strzałek lub wpisać wartość w polu Cień. Aby zwiększyć poziom cienia, kliknij strzałkę w górę. Aby zmniejszyć poziom cienia, kliknij strzałkę w dół.
    W polu Cień podaj wartość między 0 a 99.
Obraz można obserwować w oknie podglądu i w miarę potrzeby wprowadzić dalsze zmiany.

Cień