Współczynnik gamma

Opcja Współczynnik gamma służy do dostosowywania współczynnika gamma dla całego obrazu. To ustawienie ma wpływ na wartości tonów skanowanych obrazów. Aby dostosować współczynnik gamma obrazu, można określić wartość współczynnika gamma między 0.01 a 5.00. Ustawienie wyższych wartości współczynnika gamma daje ogólnie jaśniejsze tony dostosowywanych kanałów kolorów.
  • Przeciągnij suwak, aby ustawić wartość współczynnika gamma. Przeciąganie suwaka w lewo powoduje zmniejszenie współczynnika gamma, a prawo — zwiększenie. Zmiany wprowadzana za pomocą suwaka są automatycznie wyświetlane w odpowiednim oknie i na odwrót.
  • Aby dostosować współczynnik gamma obrazu, można także użyć przycisków strzałek lub wpisać wartość w polu Współczynnik gamma. Aby zwiększyć wartość współczynnika gamma, kliknij strzałkę w górę. Aby zmniejszyć wartość współczynnika gamma, kliknij strzałkę w dół.
    W polu Współczynnik gamma określ wartość między 0.01 a 5.00. Zazwyczaj dobre wyniki podczas pracy ze skanerem daje użycie domyślnej wartości 1.
Obraz można wyświetlić w oknie podglądu i w miarę potrzeby wprowadzić dalsze zmiany.

Gamma