Jasność

Ustawienie Jasność służy do ustawiania poziomu jasności kolorów w całym obrazie. Aby zwiększyć lub zmniejszyć jasność kolorów, podaj wartość między -100 a 100. Jasność dostosowywanego kanału koloru zostanie zwiększona lub zmniejszona zgodnie z wprowadzoną wartością.
  • Przeciągnij suwak, aby dostosować jasność. Przeciąganie suwaka w lewo powoduje zmniejszenie poziomu jasności, a prawo — zwiększenie. Zmiany wprowadzane za pomocą suwaka są automatycznie wyświetlane w odpowiednim polu i na odwrót.
  • Aby dostosować poziom jasności, można także korzystać z przycisków strzałek lub wprowadzić daną wartość w polu Jasność. Aby zwiększyć jasność, kliknij strzałkę w górę. Aby zmniejszyć jasność, kliknij strzałkę w dół.
    Podczas wprowadzania wartości w polu Jasność postępuj zgodnie z poniższymi zasadami:
  • Aby zmniejszyć jasność obrazu, w polu Jasność wpisz wartość między -100 a -1.
    Aby zwiększyć jasność obrazu, w polu Jasność wpisz wartość między 1 a 100.
Obraz można obserwować w oknie podglądu i w miarę potrzeby wprowadzić dalsze zmiany.

Jasność