Kontrast

Ustawienie Kontrast służy do ustawiania kontrastu kolorów dla całego obrazu. Aby zwiększyć lub zmniejszyć kontrast kolorów, podaj wartość między -100 a 100. Kontrast dostosowywanego kanału koloru zostanie zwiększony lub zmniejszony zgodnie z wprowadzoną wartością.
  • Przeciągnij suwak, aby dostosować kontrast. Przeciąganie suwaka w lewo powoduje zmniejszenie poziomu kontrastu, a prawo — zwiększenie. Zmiany wprowadzane za pomocą suwaka są automatycznie wyświetlane w odpowiednim polu i na odwrót.
  • Aby dostosować poziom jasności, można także korzystać z przycisków strzałek lub wprowadzić daną wartość w polu Kontrast. Aby zwiększyć kontrast obrazu, kliknij strzałkę w górę. Aby zmniejszyć kontrast, kliknij strzałkę w dół.
    Podczas wprowadzania wartości w polu Kontrast postępuj zgodnie z poniższymi zasadami:
    Aby zmniejszyć kontrast obrazu, w polu Kontrast wpisz wartość między -100 a -1.
    Aby zwiększyć kontrast obrazu, w polu Kontrast wpisz wartość między 1 a 100.
Obraz można obserwować w oknie podglądu i w miarę potrzeby wprowadzić dalsze zmiany.

Kontrast