Odwracanie

Opcja Odwróć służy do odwracania kolorów obrazu. Odwrócenie kolorów obrazu oznacza zmianę wszystkich wartości kolorów obrazu na przeciwne.
  • Aby odwrócić kolory obrazu, zaznacz pole wyboru Odwróć.
    Podczas odwracania kolorów wykorzystywane są bieżące ustawienia poziomu jasności/kontrastu, światła/cienia oraz współczynnika gamma.

Odwracanie kolorów