Światło

Opcja Światła służy do ustawiania poziomu świateł dla całego obrazu. Aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom świateł, podaj wartość między 1 a 100. Poziom świateł dostosowywanego kanału koloru zostanie zwiększony lub zmniejszony, zgodnie z określoną wartością. Zmniejszenie poziomu świateł sprawia, że obraz staje się ciemniejszy.
Przy dostosowywaniu poziomu świateł można określić tylko wartości większe niż bieżące wartości cieni.
  • Przeciągnij suwak, aby ustawić poziom świateł. Przeciąganie suwaka w lewo powoduje zmniejszenie poziomu świateł, a prawo — zwiększenie. Zmiany wprowadzana za pomocą suwaka są automatycznie wyświetlane w odpowiednim oknie i na odwrót.
  • Aby dostosować współczynnik gamma obrazu, można także użyć przycisków strzałek lub wpisać wartość w polu Światła. Aby zwiększyć poziom świateł, kliknij strzałkę w górę. Aby zmniejszyć poziom świateł, kliknij strzałkę w dół.
    W polu Światła podaj wartość między 1 a 100.
Obraz można wyświetlić w oknie podglądu i w miarę potrzeby wprowadzić dalsze zmiany.

Światło