Wybieranie kanału koloru

Dostosowanie poziomów jasności/kontrastu, światła/cienia oraz współczynnika gamma ustawia się oddzielnie dla każdego kanału koloru.
Aby dostosować ustawienia kanału koloru, wybierz kanał z listy Kanał.
Aby wykonać następujące czynności…
Na liście Kanał
kliknij następujący element:
Dostosuj poziomy jasności/kontrastu, światła/cienia oraz współczynnika gamma dla kanału koloru czerwonego Czerwony
Dostosuj poziomy jasności/kontrastu, światła/cienia oraz współczynnika gamma dla kanału koloru zielonego Zielony
Dostosuj poziomy jasności/kontrastu, światła/cienia oraz współczynnika gamma dla kanału koloru niebieskiego Niebieski
Dostosuj poziomy jasności/kontrastu, światła/cienia oraz współczynnika gamma dla kanału koloru szarego Szary

Wybieranie kanału koloru