Dostosowywanie ustawień skanowania

Aby dostosować ustawienia skanowania, w panelu opcji kliknij pasek Ustawienia skanowania. Zostanie wyświetlona karta Ustawienia skanowania. Korzystając z karty Ustawienia skanowania, można dostosować następujące parametry:
  • Typ obrazu — pozwala określić tryb używany do skanowania obrazu lub dokumentu.
    W zależności od typu źródła można wybrać jeden z dostępnych trybów skanowania: True Color (R,G,B), 256 kolorów, Szary 256 odcieni, Półtony, czarno-biały lub Kontury, czarno-biały.
  • Rozdzielczość — pozwala wybrać rozdzielczość skanowania, która ma wpływ na poziom szczegółów zarejestrowanych przez skaner w zeskanowanym obrazie wyjściowym. Rozdzielczość jest wyrażana w jednostkach dpi (punkty na cal). Im większa wartość, tym wyższa rozdzielczość i większy rozmiar pliku wyjściowego.
  • Typ dokumentu — pozwala określić rozmiar skanowanego obszaru. Wybierz rozmiar odpowiadający formatowi źródłowego obrazu lub dokumentu. Można wybrać jeden ze standardowych typów dokumentów lub użyć niestandardowego rozmiaru.
  • Powiększ/pomniejsz — umożliwia zwiększenie lub zmniejszenie rozmiar obrazu wyjściowego. Aby zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar obrazu wyjściowego, określ wartość Skala w zakresie od 25 do 400.

Dostosowanie ustawień skanowania