Powiększanie/pomniejszanie obrazu

Opcja Powiększ/pomniejsz pozwala zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar obrazu wyjściowego. Aby zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar obrazu, można ustawić wartość ustawienia Skala w zakresie od 25 do 400. Wymiary liniowe zeskanowanego obrazu zostaną proporcjonalnie zmniejszone lub zwiększone, zgodnie z podaną wartością skalowania.
  • Przesuń suwak, aby dostosować wartość Skala. Przeciąganie suwaka w lewo powoduje zmniejszenie wartości skalowania, a prawo — zwiększenie. Zmiany wprowadzane za pomocą suwaka są automatycznie wyświetlane w odpowiednim polu i na odwrót.
  • Aby dostosować wartość skalowania, można korzystać z przycisków strzałek lub wprowadzić daną wartość w polu Skala. Aby zwiększyć wartość skalowania, kliknij strzałkę w górę. Aby zmniejszyć współczynnik skalowania, kliknij strzałkę w dół.
    Przy wprowadzaniu wartości w polu Skala, należy postępować zgodnie z poniższymi zasadami:
    Aby powiększyć obraz, w polu Skala wpisz wartość między 101 a 400.
    Aby pomniejszyć obraz, w polu Skala wpisz wartość między 25 a 99.
Powiększony lub pomniejszony obraz można obserwować w oknie podglądu i w miarę potrzeby wprowadzić dalsze zmiany.

Powiększanie/pomniejszanie obrazu