Rozdzielczość

Aby ustawić rozdzielczość używaną do skanowania oryginalnego obrazu lub dokumentu, wybierz odpowiednią wartość w polu Rozdzielczość. Można wybrać wartość od do .
Im wyższa rozdzielczość, tym wyższa jakość obrazu uzyskanego ze skanera i tym większy rozmiar pliku wyjściowego. Aby oszacować miejsce na dysku wymagane do zapisania obrazu, spójrz na wartość Rozmiar w panelu podglądu poniżej pola podglądu. Jeżeli rozmiar pliku jest za duży, można ustawić mniejszą rozdzielczość skanera lub zaznaczyć mniejszy obszar do skanowania.

Rozdzielczość