Typ obrazu

Określ tryb, który będzie używany do skanowania oryginalnego obrazu lub dokumentu. Wybierz tryb skanowania odpowiadający typowi skanowanego obrazu:
Aby zeskanować…
Na liście Typ obrazu
kliknij następującą pozycję:
Dokumenty tekstowe Kontury, czarno-biały
Dokumenty tekstowe lub rysunki Półtony, czarno-biały
Czarno-białe obrazy z odcieniami szarości (zdjęcia czarno-białe) Szary, 256 odcieni
Obrazy kolorowe w niższej rozdzielczości (rysunki, wykresy, schematy) 256 kolorów
Obrazy kolorowe w wyższej rozdzielczości (zdjęcia kolorowe, plakaty itp.) True Color (R,G,B)
Dostępne opcje:
 • True Color (R,G,B) — W tym trybie skanowania każdy punkt (piksel) zeskanowanego obrazu wynikowego jest skanowany w postaci 24-bitowej (8 bitów na kanał R, G i B). RGB to oznaczenie trybu kolorów Red-Green-Blue (czerwony-zielony-niebieski), w którym każdy kolor składa się z koloru czerwonego, zielonego oraz niebieskiego w różnych proporcjach. W tym trybie można uzyskać ponad 16 milionów kolorów.
  Wybierając tryb True Color (R,G,B), można uzyskać doskonałe odwzorowanie kolorów przez skaner, jednak wiąże się to z dużym rozmiarem plików wyjściowych.
 • 256 kolorów — W tym trybie skanowania skaner tworzy obrazy zawierające tylko 256 kolorów. Jeżeli kolor na obrazie pierwotnym nie odpowiada żadnemu z tych kolorów, program wybiera jego najbliższy odpowiednik lub tworzy go za pomocą dostępnych kolorów. W trybie 256 kolorów każdy punkt (piksel) na zeskanowanym obrazie wyjściowym jest zapisany w postaci 8-bitowej.
  Obraz zeskanowany z wykorzystaniem trybu 256 kolorów zajmuje po zapisaniu w przybliżeniu 1/3 miejsca zajmowanego przez obraz zapisany w trybie 24-bitowym True Color.
 • Szary, 256 odcieni — W tym trybie skanowania skaner tworzy obrazy zawierające oprócz koloru czarnego i białego także odcienie szarości. W przypadku obrazu z odcieniami szarości każdy piksel ma zakodowane więcej bitów informacji, przez co można zapisać i wyświetlać więcej odcieni. Aby oddać 256 odcieni szarości w taki sam sposób, co na zdjęciach, w zeskanowanym wynikowym obrazie każdy punkt (piksel) musi zostać zapisany w postaci 8-bitowej.
  Obraz zeskanowany z wykorzystaniem trybu 256 odcieni szarości zajmuje po zapisaniu w przybliżeniu 1/3 miejsca zajmowanego przez obraz zapisany w trybie 24-bitowym True Color.
 • Półtony, czarno-biały — W tym trybie skanowania obrazy tworzone przez skaner składają się z wzoru czarnych punktów, które symulują odcienie szarości. Przykłady takich obrazów to zdjęcia w gazetach. Obrazy te zwykle wyglądają dość surowo. W przypadku takich obrazów każdy punkt (piksel) jest zapisywany w postaci 1-bitowej (podobnie jak w przypadku trybu Dokument czarno-biały, Kontury), dlatego też wyjściowy obraz jest mniejszy niż obraz z odcieniami szarości.
 • Kontury, czarno-biały — W tym trybie skanowania skaner tworzy obrazy w postaci 1-bitowych konturów, przez co obraz jest odwzorowany tylko w czerni i bieli. Ten tryb doskonale nadaje się do skanowania wydrukowanego tekstu oraz rysunków tuszem. W przypadku obrazów zeskanowanych z wykorzystaniem trybu Kontury, czarno-biały każdy piksel jest zapisywane w postaci 1-bitowej. Obraz taki zajmuje jedynie około 1/8 miejsca wymaganego do zapisania obrazu zeskanowanego w trybie 8-bitowym odcieni szarości.

Typ obrazu