Informacje podstawowe o programie ScanThru

Program ScanThru umożliwia pracę ze skanerem. Udostępnia narzędzia do skanowania i edycji obrazów, w tym funkcje pozwalające dostosować kolory obrazu oraz rozdzielczość, stosować efekty i filtry wizualne oraz dostosować widok obrazu. Program ScanThru pozwala na skanowanie oryginałów (na przykład wydrukowanych dokumentów lub zdjęć). Zeskanowaną zawartość można przesłać do aplikacji graficznej i zapisać w różnych formatach graficznych. Poniżej wymieniono główne funkcje programu ScanThru:
  • Dostosowanie ustawień skanowania, w tym wybieranie typu obrazu, rozdzielczości, źródła dokumentów oraz ustawienie formatu strony skanowanego obrazu.
  • Stosowanie efektów wizualnych, dostosowanie jasności, kontrastu oraz współczynnika gamma kolorów, a także stosowanie odwrócenia kolorów.
  • Wyostrzanie lub rozmycie obrazu.
  • Skanowanie obrazu lub dokumentu w niższej rozdzielczości, wyświetlanie podglądu skanowanego obrazu, wybór skanowanego obszaru oraz dostosowanie widoku obrazu.
  • Skanowanie obrazu z wykorzystaniem określonych ustawień skanowania.
  • Możliwość ponownego użycia wybranych ustawień podczas przyszłych zadań skanowania.

Informacje podstawowe o programie ScanThru