Informacje

Aby wyświetlić informacje dotyczące tego oprogramowania, przejść do witryny internetowej producenta lub pobrać najnowszą wersję sterownika, kliknij pasek Informacje w Panelu opcji. Zostanie wyświetlona karta Informacje.
  • Aby odwiedzić witrynę internetową producenta sterownika, kliknij przycisk Witryna internetowa.
    Witryna internetowa producenta zostanie otwarta w domyślnej przeglądarce internetowej.
  • Aby pobrać najnowszą wersję sterownika, kliknij przycisk Zaktualizuj sterownik.
    Zostanie otwarta strona witryny internetowej producenta. Z tej strony można pobrać najnowszą wersję sterownika.

Informacje