Dostosowanie ustawień skanowania

Ustawienia skanowania można dostosować, korzystając z Panelu opcji. Aby wyświetlić Panel opcji, kliknij przycisk rozwijania w oknie głównym programu ScanThru.
Panel opcji umożliwia wykonywanie następujących czynności:
 • Dostosowanie ustawień skanowania
  Opcja Ustawienia skanowania pozwala zdefiniować sposób skanowania obrazu lub dokumentu: określić tryb koloru przez wybranie odpowiedniego typu obrazu, ustawić rozdzielczość skanowania i określić format strony przez wybranie odpowiedniego typu dokumentu i ustawienie odpowiednich wartości szerokości i wysokości strony. Można także zwiększyć lub zmniejszyć liniowy rozmiar obrazu, dostosowując ustawienie Skala.
  Aby dostosować ustawienia skanowania, kliknij pasek Ustawienia skanowania na Panelu opcji. Zostanie wyświetlona karta Ustawienia skanowania.
  Aby uzyskać lepszą jakość obrazu i umożliwić skanerowi przechwycenie więcej szczegółów ze źródła, można zwiększyć wartość ustawienia Rozdzielczość. Zmiany ustawienia Rozdzielczość nie zostaną uwzględnione w okienku podglądu; wynik wprowadzonych zmian będzie można zobaczyć dopiero po ukończeniu skanowania obrazu.
  Parametry Typ obrazu i Rozdzielczość, a także rozmiar skanowanego obszaru to główne czynniki mające wpływ na rozmiar obrazu wynikowego. Im wyższa rozdzielczość kolorów określona przez wartość Typ obrazu i wartość rozdzielczości skanowania, tym większy rozmiar pliku generowanego przez skaner.
  Zwiększenie wartości rozdzielczości także wydłuża czas skanowania. Tak więc, jeżeli proces trwa długo, można zmniejszyć wartość rozdzielczości.
 • Ustawianie preferencji skanowania
  Istnieje możliwość dostosowania preferencji skanowania, aby móc korzystać z zapisanych ustawień podczas następnego skanowania.
  Aby ustawić preferencje skanowania, kliknij pasek Preferencje na Panelu opcji. Zostanie wyświetlona karta Preferencje.
  Na karcie Preferencje można sprawdzić lub wybrać źródło dokumentów.
  Do skanowania zdjęć, obrazów oraz wielostronicowych dokumentów jako źródło dokumentów można wybrać płytę skanera lub podajnik ADF.
 • Jeżeli zmiany ustawień skanowania nie są zadowalające, można przywrócić wartości domyślne.
  Aby przywrócić domyślne ustawienia skanowania, kliknij przycisk Resetuj w okienku podglądu w oknie głównym programu ScanThru.

Dostosowanie ustawień skanowania