Ustawianie formatu strony

Ustawienie formatu strony jest konieczne do zdefiniowania skanowanego obszaru. Aby ustawić format skanowanych stron, można wybrać jeden ze standardowych formatów lub użyć niestandardowego rozmiaru strony. Można także ręcznie zaznaczyć skanowany obszar. W przypadku skanowania wielostronicowego dokumentu ustawienia te zostaną zastosowane do każdej strony dokumentu źródłowego.
Aby ustawić format strony, wykonaj poniżej opisane czynności:
  1. Aby wyświetlić Panel opcji, kliknij przycisk rozwijania w oknie głównym programu ScanThru.
  2. Na Panelu opcji kliknij pasek Ustawienia skanowania. Zostanie wyświetlona karta Ustawienia skanowania.
  3. Ustaw format strony:
    • Aby wybrać standardowy format strony, z listy Typ dokumentu wybierz opcję odpowiadającą rozmiarowi skanowanego dokumentu.
    • Aby ustawić niestandardowy rozmiar strony, wybierz jednostki z listy Jednostki, a następnie w polach Szerokość i Wysokość wpisz odpowiednie wartości dotyczące strony. Wykonanie tej czynności spowoduje zaznaczenie obszaru od górnego lewego punktu aktywnego obszaru skanowania.
  4. Aby ręcznie zaznaczyć skanowany obszar, kliknij przycisk Zaznacz znajdujący się w przyborniku.
    W okienku podglądu obrazu kliknij lewym przyciskiem myszy i przytrzymaj go podczas zaznaczania obszaru obrazu. Zwolnij lewy przycisk myszy, aby zakończyć zaznaczanie. Zaznaczenie zostanie wyróżnione linią przerywaną.

Ustawianie formatu strony