Okno główne programu ScanThru

Po uruchomieniu programu ScanThru zostanie wyświetlone okno główne programu ScanThru. W tym oknie można dostosować ustawienia skanera i wybrać preferencje umożliwiające korzystanie z danych trybów skanowania podczas przyszłych operacji wykonywanych za pomocą urządzenia skanującego. Można zeskanować i edytować obraz, zastosować wobec niego efekty wizualne oraz dostosować widok obrazu.
Domyślnie w oknie głównym programu ScanThru wyświetlony jest Panel podglądu obrazu, który zawiera cały skanowany obraz, pasek menu, który umożliwia zapisanie lub załadowanie ustawień z kategorii Ulubione lub uzyskanie pomocy oraz przybornik, który umożliwia przybliżanie i oddalanie, obracanie, odwracanie i ręczne określenie obszaru do skanowania.
Dane wyświetlane w panelu informacyjnym pod panelem podglądu obrazu zawiera informacje dotyczące bieżących ustawień skanowania i właściwości obrazu wyjściowego.
Panel opcji, dostępny w oknie głównym programu ScanThru, pozwala dostosować ustawienia skanera. Domyślnie panel ten nie jest wyświetlany w oknie głównym programu ScanThru. Aby go wyświetlić lub ukryć, kliknij przycisk rozwijania/zwijania.
Trzy przyciski poniżej pola podglądu obrazu służą do sterowania procesem skanowania. Można rozpocząć i przerwać skanowanie, a także wyświetlić podgląd całej skanowanej strony:
  • Aby wyświetlić podgląd skanowanego obrazu, kliknij przycisk Podgląd.
    Skaner tworzy kopię o niskiej rozdzielczości oryginalnego dokumentu lub obrazu i wyświetla ją w polu podglądu.
  • Aby zeskanować obraz lub dokument, kliknij przycisk Skanuj.
    Spowoduje to rozpoczęcie skanowania obszaru strony zaznaczonego w polu podglądu, z zastosowaniem wybranych parametrów skanowania obrazu (rozdzielczość, typ obrazu i inne).
  • Aby przywrócić domyślne ustawienia skanowania, kliknij przycisk Resetuj.

Okno główne programu ScanThru