Korzystanie z przybornika

Po uruchomieniu programu ScanThru po lewej stronie ekranu zostanie wyświetlony przybornik. Zawiera on narzędzia pozwalające powiększać/pomniejszać, obracać i odwracać obrazy oraz ręcznie zaznaczać skanowany obszar obrazu. Wynik operacji zostanie wyświetlony w polu podglądu obrazu.
Aby wykonać następujące czynności…
W przyborniku
kliknij ten przycisk:
Powiększyć obraz Powiększ ScanThru zoomin btn Korzystanie z przybornika
Pomniejszyć obraz Pomniejsz ScanThru zoomout btn Korzystanie z przybornika
Obrócić obraz o 90 stopni zgodnie z ruchem wskazówek zegara Obróć ScanThru rotate btn Korzystanie z przybornika
Odwrócić obraz w pionie Odwróć ScanThru filp btn Korzystanie z przybornika
Wybrać obszar do skanowania Wybierz ScanThru select btn Korzystanie z przybornika

Korzystanie z przybornika