Obracanie obrazu

W oknie głównym programu ScanThru dostępna jest funkcja pozwalająca obracać obraz.
Aby obrócić obraz o 90° zgodnie z ruchem wskazówek zegara, kliknij jeden raz przycisk Obróć. Aby obrócić obraz o 180° lub 270°, kliknij przycisk Obróć dwa lub trzy razy.
Polecenie Obróć ma wpływ na cały obraz. Nie można obracać zaznaczenia.
Aby wykonać następujące czynności…
W przyborniku
kliknij ten przycisk:
Obrócić obraz Obróć ScanThru rotate btn Obracanie obrazu

Obracanie obrazu