Odwracanie obrazu

Korzystając z menu głównego programu ScanThru, można odwrócić obraz w pionie.
Polecenie Odwróć ma wpływ na cały obraz. Nie można odwrócić zaznaczenia.
Aby…
W przyborniku
kliknij ten przycisk:
Odwrócić obraz Odwróć ScanThru filp btn Odwracanie obrazu

Odwracanie obrazu