Powiększanie/pomniejszanie obrazu

Korzystając z okna głównego programu ScanThru można powiększyć/pomniejszyć podgląd obrazu zeskanowany w niskiej rozdzielczości. Zwiększenie powiększenia umożliwia dokładne przyjrzenie się obrazowi. Zmniejszenie powiększenia pozwala zobaczyć obraz w pomniejszeniu.
Narzędzia powiększania/pomniejszania mają wpływ na podgląd obrazu. Czynności wykonane z ich użyciem zmieniają tylko widok, a nie sam obraz.
Aby wykonać następujące czynności…
W przyborniku
kliknij ten przycisk:
Powiększyć obraz Powiększ ScanThru zoomin btn Powiększanie/pomniejszanie obrazu
Pomniejszyć obraz Pomniejsz ScanThru zoomout btn Powiększanie/pomniejszanie obrazu

Powiększanie/pomniejszanie obrazu