Wybieranie obszaru do skanowania

W oknie głównym programu ScanThru można ręcznie wybrać obszar, który ma zostać zeskanowany. Zazwyczaj obraz jest najpierw skanowany w niższej rozdzielczości, aby umożliwić podgląd całego obrazu, a następnie wybranie obszaru do skanowania.
Aby zaznaczyć obszar obrazu do skanowania, wykonaj poniżej opisane czynności:
  1. Aby zeskanować obraz w niskiej rozdzielczości na potrzeby podglądu, kliknij przycisk Skanowanie wstępne.
  2. Kliknij przycisk Wybierz ScanThru select btn Wybieranie obszaru do skanowania znajdujący się w przyborniku.
  3. Kliknij lewym przyciskiem myszy w panelu podglądu i przytrzymaj go podczas przeciągania kursora w celu zaznaczenia obszaru obrazu. Zwolnij lewy przycisk myszy, aby zakończyć zaznaczanie. Zaznaczenie zostanie wyróżnione linią przerywaną.
  4. Aby przenieść krawędź zaznaczenia, ustaw wskaźnik wewnątrz zaznaczenia i przeciągnij obramowanie, aby objąć nim inny obszar obrazu.

Wybieranie obszaru do skanowania