Ulubione ustawienia

Opcja Ulubione ustawienia służy do zapisywania i ładowania zdefiniowanych ustawień. Korzystając z opcji Ulubione ustawienia, można zapisywać ustawienia często używane przy określonych zadaniach skanowania, na przykład przy skanowaniu dokumentów w celu rozpoznania tekstu, skanowaniu rysunków czarno-białych lub wysokiej jakości zdjęć. Po zapisaniu ustawień można ładować je i używać do skanowania dokumentów i obrazów.
  • Aby zapisać dane ustawienie jako ulubione, z menu Plik wybierz polecenie Zapisz. Zostanie otwarte okno Zapisz ulubione ustawienia.
    Wpisz nazwę nowego ulubionego ustawienia, a następnie kliknij przycisk OK, aby zapisać je lub przycisk Anuluj, aby zamknąć okno Zapisz ulubione ustawienia bez zapisania danego ustawienia jako ulubione ustawienie.
  • Aby załadować zapisane ulubione ustawienie, z menu Plik wybierz polecenie Załaduj. Zostanie wyświetlone okno Załaduj ulubione ustawienia.
    Wybierz ulubione ustawienie, którego chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk OK, aby załadować je lub przycisk Anuluj, aby zamknąć okno Zapisz ulubione ustawienia bez załadowania ulubionego ustawienia i zastosowania go.

Korzystanie z ulubionych ustawień