Panel informacyjny

Panel informacyjny udostępnia następujące informacje o obrazie wyjściowym otrzymanym po zeskanowaniu źródła z wykorzystaniem bieżących ustawień:
 • Typ obrazu wskazuje typ obrazu wybranego do skanowania źródła.
  Aby zmienić ustawienie Typ obrazu, kliknij pasek Ustawienia skanowania w Panelu opcji i wybierz inną wartość z listy Typ obrazu.
 • Szerokość określa szerokość obszaru obrazu zaznaczonego do skanowania.
 • Wysokość określa wysokość obszaru obrazu zaznaczonego do skanowania.
  Aby zmienić obszar, który ma zostać zeskanowany, kliknij przycisk Zaznacz ScanThru select btn Panel informacyjny w przyborniku, a następnie wybierz inny obszar w panelu podglądu.
  Możesz także kliknąć pasek Ustawienia skanowania i zmienić wartości w polach Szerokość i Wysokość.
 • Rozmiar określa rozmiar obrazu wyjściowego.
  Jeżeli rozmiar obrazu wyjściowego jest za duży, można ustawić niższą rozdzielczość, zmienić ustawienie Typ obrazu lub wybrać mniejszy obszar do skanowania.
 • Rozdzielczość określa rozdzielczość używaną podczas skanowania źródła.
  Aby zmienić ustawienie Rozdzielczość, kliknij pasek Ustawienia skanowania i wybierz inną wartość z listy Rozdzielczość.

Panel informacyjny