Panel opcji

Panel opcji, dostępny w oknie głównym programu ScanThru, pozwala dostosować ustawienia skanera. Domyślnie panel ten nie jest wyświetlany w oknie głównym programu ScanThru. Aby go wyświetlić, należy kliknąć przycisk rozwijania po prawej stronie okna głównego programu ScanThru.
Panel opcji umożliwia wykonywanie następujących czynności:
W panelu opcji znajdują się paski Ustawienia skanowania, Zarządzanie kolorami, Dostosowanie, Histogram, Filtry, Preferencje i Informacje. Po kliknięciu paska zostanie wyświetlona odpowiednia karta. Aby użyć funkcji programu ScanThru dostępnych z panelu opcji, przełączaj się między kartami panelu opcji, klikając odpowiednie paski.
Po dostosowaniu ustawień skanowania i widoku obrazu Panel opcji można ukryć. Aby go ukryć, kliknij przycisk zwijania po prawej stronie okna głównego programu ScanThru.

Panel opcji