Panel podglądu

W panelu podglądu jest wyświetlany podgląd skanowanego obrazu lub dokumentu. Po kliknięciu przycisku Skanowanie wstępne obraz lub dokument źródłowy zostanie zeskanowany w niskiej rozdzielczości. Zostanie wyświetlona kopia oryginalnego obrazu w niskiej rozdzielczości, umożliwiając użytkownikowi podgląd całej skanowanej strony.
Linijki wyświetlane po bokach panela podglądu pozwalają oszacować wymiary obrazu. Po zmniejszeniu lub zwiększeniu rozmiaru obrazu bądź wybraniu innych jednostek, linijki zostaną automatycznie dostosowane zgodnie z wprowadzonymi zmianami.
W przypadku stosowania efektów wizualnych lub filtrów, zaznaczania obszaru do skanowania, powiększania lub pomniejszania obrazka, obracania lub odwracania, dostosowywania jasności, kontrastu, światła, cienia oraz współczynnika gamma obrazu, a także stosowania filtrów wyostrzania i rozmycia, w panelu podglądu zostaną wyświetlone rezultaty bieżących operacji.

Panel podglądu