Podgląd obrazu

W celu wyświetlenia podglądu, obraz lub dokument źródłowy jest skanowany w niskiej rozdzielczości. W panelu podglądu zostanie wyświetlony w niskiej rozdzielczości podgląd oryginalnego dokumentu lub obrazu.
Aby wyświetlić podgląd skanowanego obrazu, kliknij przycisk Skanowanie wstępne.
Skaner rozpocznie skanowanie strony lub zaznaczenia w niskiej rozdzielczości. Program
ScanThru wyświetla przezroczysty wskaźnik postępu z wartością procentową stopnia realizacji zadania skanowania.
Aby przerwać proces skanowania obrazu, kliknij przycisk Anuluj pod wskaźnikiem postępu.
Obraz zostanie wyświetlony w polu podglądu. Dzięki temu można zdecydować, czy parametry obrazu wymagają dodatkowych zmian. W przypadku stosowania pewnych efektów do obrazu (na przykład filtrów rozmycia/wyostrzania lub dostosowania poziomu jasności/kontrastu), wszelkie wprowadzone zmiany zostaną odzwierciedlone w polu podglądu.
Jeżeli jako źródło dokumentów zostanie wybrana opcja Podajnik ADF lub Podajnik ADF — drukowanie dwustronne, pierwsza strona dokumentu zostanie zeskanowana w niskiej rozdzielczości. Aby zeskanować cały dokument, ponownie włóż stronę do podajnika i kontynuuj skanowanie.

Podgląd obrazu