Skanowanie obrazu

Aby zeskanować obraz lub dokument, kliknij przycisk Skanuj.
Skaner rozpocznie skanowanie strony lub zaznaczenia z wykorzystaniem zdefiniowanych ustawień. W przypadku skanowania wielostronicowych dokumentów znajdujących się w automatycznym podajniku dokumentów, proces skanowania trwa do momentu, aż wszystkie strony dokumentu zostaną załadowane do automatycznego podajnika dokumentów, a następnie zeskanowane.
Program ScanThru wyświetla przezroczysty wskaźnik postępu z wartością procentową stopnia realizacji zadania skanowania.
Aby przerwać proces skanowania obrazu, kliknij przycisk Anuluj pod wskaźnikiem postępu.
Po zakończeniu procesu skanowania zeskanowany obraz lub dokument można przenieść do zewnętrznej aplikacji.

Skanowanie obrazu