Stosowanie filtrów

Filtry pozwalają poprawić jakość obrazu przez zastosowanie pewnych efektów wizualnych.
Filtr Rozmycie wygładza obraz. W wyniku jego działania ostre linie i krawędzie są poddawane wygładzeniu, a przejścia kolorów stają się bardziej płynne. Filtr ten jest użyteczny przy eliminowaniu zakłóceń w miejscach wyraźnych przejść kolorów. Filtru Rozmycie można użyć do retuszowania obrazu. Zastosowanie filtru Rozmycie pozwala ukryć niewielkie niedoskonałości obrazu, takie jak czarne punkty.
Filtr Ostrość jest użyteczny, jeżeli użytkownik chce zwiększyć poziom szczegółowości obrazu. Efekt działania tego filtra jest przeciwny do działania filtra Rozmycie. Filtr Ostrość służy do wyostrzania konturów obrazu, nadawania obrazowi większej ostrości oraz poprawiania jego przejrzystości.
Filtr Derasteryzacja służy do usuwania kropkowanych lub krzyżykowych wzorków (efekt mory) powstających zazwyczaj podczas skanowania obrazów z gazet i czasopism. Dostępnych jest kilka stopni derasteryzacji pozwalających usunąć drobniejsze i grubsze wzorki.
  • Jeżeli używane urządzenie obsługuje wyłącznie tryb Kontury, czarno-biały i/lub Półtony, czarno-biały, nie można użyć filtrów Rozmycie i Ostrość.
Aby zastosować filtry, w panelu opcji kliknij pasek Filtry. Zostanie wyświetlona karta Filtry.
Z karty Filtry wybierz typ filtra (Rozmycie, Ostrość, Derasteryzacja), który chcesz zastosować do obrazu:
  • Przeciągnij suwak Rozmycie, aby zastosować efekt rozmycia. Przeciąganie w prawo powoduje, że obraz staje się coraz bardziej rozmyty. Gdy suwak znajduje się całkiem po lewej stronie, filtr Rozmycie nie jest stosowany.
  • Przeciągnij suwak Ostrość, aby zastosować efekt ostrości. Przeciąganie w prawo powoduje, że obraz staje się coraz ostrzejszy. Gdy suwak znajduje się całkiem po lewej stronie, filtr Ostrość nie jest stosowany.
  • Przeciągnij suwak Derasteryzacja, aby zastosować różne stopnie derasteryzacji. Aby zastosować filtr Derasteryzacja w celu usunięcia grubszych wzorków, przeciągnij suwak w prawo, a w lewo — w celu usunięcia drobniejszych wzorków. Gdy suwak znajduje się całkiem po lewej stronie, filtr Derasteryzacja nie jest stosowany.

Stosowanie filtrów