Derasteryzacja

Ustawienie Derasteryzacja służy do usuwania nieeleganckich wzorów powstających wskutek efektu mory, które mogą się pojawić podczas skanowania oryginalnych dokumentów utworzonych w trybie półtonów. Dzięki derasteryzacji można zminimalizować poziom efektu mory w obrazie i uniknąć występowania w obrazie wzorów w postaci krat, pasków i punktów. Filtr Derasteryzacja ma wpływ na cały obraz i nie można go stosować do zaznaczenia.
Aby zastosować filtr Derasteryzacja, przeciągnij suwak do pozycji odpowiadającej typowi skanowanego dokumentu. Gdy suwak znajduje się całkiem po lewej stronie, derasteryzacja nie jest stosowana. Przeciąganie suwaka w prawo powoduje zwiększenie intensywności efektu derasteryzacji stosowanego do skanowanego obrazu. Podczas skanowania wysokiej jakości wydruków artystycznych ustaw suwak prawie całkiem po lewej stronie. Aby skanować obrazy z błyszczących czasopism, przeciągnij suwak, aby ustawić go prawie całkiem po prawej stronie. Aby skanować surowe obrazy, takie jak zdjęcia w gazetach, przeciągnij suwak prawie do końca w prawo.
Obraz można obserwować w oknie podglądu i w miarę potrzeby wprowadzić dalsze zmiany.

Derasteryzacja