Ustawianie preferencji

Aby określić specjalne ustawienia programu, w panelu opcji należy kliknąć pasek Preferencje. Zostanie wyświetlona karta Preferencje.
Na karcie tej są przedstawione preferencje wybrane dla źródła dokumentów.
Korzystając z karty Preferencje, można dostosować ustawienia programu, aby były one dostępne na potrzeby skanowania innych dokumentów w przyszłości:
Z listy Źródło dokumentów wybierz źródło obrazu lub dokumentu. Dokumenty i obrazy można ładować:
  • z podajnika ADF,
  • z płyty skanera,
  • automatycznie,
  • z podajnika ADF — drukowanie dwustronne.
  • Przezroczystość — to ustawienie zmienia wygląd okien programu ScanThru.
    W obszarze Przezroczystość można wybrać tryb przezroczystości i dostosować poziom nieprzezroczystości okna. Zwiększenie poziomu ustawienia Nieprzezroczystość (%) powoduje, że okno staje się jaśniejsze i wyraźniejsze; natomiast zmniejszenie tej wartości powoduje, że okna stają się ciemne i przezroczyste.

Ustawianie preferencji