Przezroczystość

Aby dostosować wygląd okna ScanThru, można użyć opcji Przezroczystość. Służy ona do ustawiania przezroczystości okien oraz znajdujących się w nich elementów sterujących. Wybierz tryb przezroczystości, który chcesz zastosować w stosunku do okien programu ScanThru. Tryb przezroczystości określa efekt przezroczystości stosowany w oknach programu ScanThru.
Dostępne opcje:
  • Brak — wszystkie okna programu ScanThru są wypełnione; nie jest stosowany żaden efekt przezroczystości i nie można dostosować żadnych parametrów tego ustawienia.
  • Zawsze — wszystkie okna programu ScanThru są przezroczyste. Aby dostosować przezroczystość okien, określ poziom nieprzezroczystości.
  • Auto — wszystkie aktywne okna programu ScanThru są wypełnione; efekt przezroczystości jest stosowany tylko do nieaktywnych okien.
Aby dostosować poziom przezroczystości, ustaw wartość Nieprzezroczystość (%) w zakresie od 10 do 100.
  • Przeciągnij suwak, aby dostosować przezroczystość. Przeciąganie suwaka w lewo powoduje zwiększenie przezroczystości, a prawo — zmniejszenie. Zmiany wprowadzane za pomocą suwaka są automatycznie wyświetlane w odpowiednim polu i na odwrót.
  • Aby dostosować przezroczystość, można także korzystać z przycisków strzałek lub wprowadzić daną wartość w polu Nieprzezroczystość (%). Aby zmniejszyć przezroczystość, kliknij strzałkę w górę. Aby zwiększyć przezroczystość, kliknij strzałkę w dół.

** Funkcja Przezroczystość jest obsługiwana tylko w systemach Windows 2000 i nowszych.

Przezroczystość