Źródło dokumentów

Aby skanować obrazy lub dokumenty, można umieścić je na płycie skanera lub podawać arkusze automatycznie z automatycznego podajnika dokumentów. Na liście Źródło dokumentów zostaną wyświetlone urządzenia, które można wybrać jako źródła dokumentów do skanowania.
Aby wybrać źródło dokumentów, wybierz pozycję z listy Źródło dokumentów. Dostępne opcje:
  • Automatycznie — źródło dokumentów zostanie wykryte automatycznie. Jeżeli zostanie wybrana opcja Automatycznie, skaner najpierw sprawdza automatyczny podajnik dokumentów. W przypadku braku automatycznego podajnika dokumentów lub gdy jest on pusty, skaner rozpoczyna skanowanie dokumentu umieszczonego na płycie skanera.
  • Płyta — Jako źródło dokumentów zostanie wybrana płyta skanera. Po wybraniu tego trybu zostanie zeskanowany obraz lub dokument umieszczony na płycie skanera.
  • Podajnik ADF — Jako źródło dokumentów zostanie wybrany automatyczny podajnik dokumentów.
    Wybierz ten tryb, aby skanować jednostronne arkusze. Po wybraniu automatycznego podajnika dokumentów jako źródła dokumentów, zostanie zeskanowany dokument umieszczony w automatycznym podajniku dokumentów. Jeżeli podajnik będzie pusty, zostanie wyświetlony komunikat systemowy. Aby kontynuować, umieść dokument do skanowania w podajniku i ponów próbę skanowania.
  • Podajnik ADF – druk. dwustr. — Jako źródło dokumentów zostanie wybrany automatyczny podajnik dokumentów.
    Wybierz ten tryb, aby skanować arkusze zadrukowane po obu stronach. Po wybraniu automatycznego podajnika dokumentów z drukiem dwustronnym jako źródła dokumentów, zostanie zeskanowany dokument umieszczony w automatycznym podajniku dokumentów. Jeżeli podajnik będzie pusty, zostanie wyświetlony komunikat systemowy. Aby kontynuować, umieść dokument do skanowania w podajniku i ponów próbę skanowania.
    W przypadku trybu Podajnik ADF – druk. dwustr. wybierz odpowiedni typ oprawy, aby uzyskać prawidłową orientację stron. Jeżeli strony dokumentu źródłowego mają orientację pionową (na przykład książka lub ulotka), kliknij opcję Oprawa wzdłuż dłuższej krawędzi. Jeżeli mają orientację poziomą (na przykład notatnik), kliknij opcję Oprawa wzdłuż krótszej krawędzi.

Źródło dokumentów