Wyświetlanie histogramu

Histogram to przedstawienie obrazu w oparciu o obliczenie kolorów wszystkich pikseli. Umożliwia to uzyskanie bardziej zwartego przeglądu danych obrazu, niż w przypadku korzystania z informacji o wartości każdego piksela. Aby określić ustawienia kolorów za pomocą histogramu, należy kliknąć pasek Histogram na panelu opcji. Zostanie wyświetlona karta Histogram. Na karcie Histogram przedstawione są następujące parametry:
  • Kanał histogramu — ta opcja umożliwia wybór kanału koloru. Można zaplanować luminancję kanału pełnokolorowego (Szary) lub wartości intensywności poszczególnych kanałów.
  • Wykres histogramu — wykres danych obrazu. Informacje statystyczne dotyczące wartości intensywności pikseli są podawane pod histogramem. Aby wyświetlić informacje dotyczące określonego punktu histogramu, należy umieścić wskaźnik na wybranym punkcie.
** Sterownik tego urządzenia nie umożliwia korzystania z funkcji Wyświetlanie histogramu.

Wyświetlanie histogramu