Kanał histogramu

Aby wybrać kanał histogramu, który ma być wyświetlany w obszarze Wykres histogramu, należy wybrać odpowiednią pozycję z listy rozwijanej. Dostępne wartości:
  • Szary — ten kanał wyświetla jaskrawość danych obrazu.
  • Czerwony — ten kanał wyświetla dane obrazu czerwonego kanału.
  • Zielony — ten kanał wyświetla dane obrazu zielonego kanału.
  • Niebieski — ten kanał wyświetla dane obrazu niebieskiego kanału.
** Sterownik tego urządzenia nie umożliwia korzystania z funkcji Kanał histogramu.

Kanał histogramu