Wykres histogramu i informacje

Wykres danych obrazu wyświetlany jest zgodnie z kanałem histogramu wybranym w obszarze Wykres histogramu. Aby wyświetlić informacje dotyczące określonego punktu histogramu, należy umieścić na nim wskaźnik. Informacje statystyczne dotyczące wartości intensywności pikseli wyświetlane są pod histogramem. Dostępne wartości:
  • Poziom histogramu — wyświetla poziom intensywności obszaru znajdującego się pod wskaźnikiem.
  • Licznik histogramu — wyświetla liczbę pikseli zgodnie z poziomem intensywności pod wskaźnikiem.
  • Średnia histogramu — wyświetla średnią wartość intensywności danych obrazu.
  • Piksele histogramu — wyświetla całkowitą liczbę pikseli użytych do obliczenia histogramu.
** Sterownik tego urządzenia nie umożliwia korzystania z funkcji Wykres histogramu i informacje.

Wykres histogramu i informacje