Zarządzanie kolorami

Aby zarządzać ustawieniami dopasowywania kolorów, kliknij pasek Zarządzanie kolorami w panelu opcji. Zostanie wyświetlona karta Zarządzanie kolorami. Aby włączyć funkcję dopasowywania kolorów, zaznacz odpowiednie pole wyboru. Po wykonaniu tych czynności, wszystkie wartości kolorów obrazu zostaną przekształcone na przestrzeń kolorów wybranego profilu. Na karcie Zarządzanie kolorami można określić następujące parametry:
  • Sposób renderowania — to ustawienie określa sposób dopasowywania kolorów spoza zakresu dostępnych kolorów podczas konwersji. Wybierz sposób renderowania odpowiadający typowi skanowanego obrazu.
  • Profil kolorów — to ustawienie określa plik zawierający informacje na temat przestrzeni i palety kolorów. Wybierz profil kolorów odpowiadający urządzeniu renderującemu.
** Sterownik dla tego urządzenia nie umożliwia korzystania z funkcji Zarządzanie kolorami.

Zarządzanie kolorami