Profil kolorów

W profilu zapisane są informacje na temat przestrzeni i zakresu dostępnych kolorów. Aby określić profil kolorów odpowiadający urządzeniu renderującemu, należy wybrać odpowiednią wartość w polu Profil kolorów. Jeśli obraz ma być wyświetlany na innym komputerze PC, np. w celach wydrukowania lub publikacji w Internecie, wybierz profil kolorów niezależny od monitora, na przykład AdobeRGB1998. Na monitorze domyślnie wybrany jest profil kolorów umożliwiający najbardziej efektywne wyświetlanie.
** Sterownik dla tego urządzenia nie umożliwia korzystania z funkcji Sposób renderowania.

Profil kolorów