Sposób renderowania

Aby określić sposób postępowania z kolorami spoza dostępnego zakresu, należy wybrać odpowiednią wartość z listy rozwijanej Sposób renderowania.
Należy wybrać sposób renderowania odpowiadający typowi skanowanego obrazu.
Aby przeprowadzić skanowanie…
Na liście Sposób renderowania kliknij następującą pozycję:
Fotografie i obrazy o intensywnych kolorach (na przykład jasne zachody słońca lub dobrze oświetlone bukiety) Percepcyjne
Fotografie i obrazy o delikatnych odcieniach (na przykład niektóre portrety) Względne
Grafika biznesowa (wykresy) Nasycenie
  • Renderowanie percepcyjne — ten sposób renderowania umożliwia częściowe zachowanie podobieństwa do kolorów spoza dostępnego zakresu, ale wyniki mogą być niedokładne. Jeśli niektóre kolory obrazu są spoza zakresu obsługiwanych kolorów, renderowanie percepcyjne spowoduje dostosowanie kolorów obrazu do zakresu, który można renderować.
  • Renderowanie względne — ten sposób renderowania umożliwia zachowanie niemal dokładnego odzwierciedlenia kolorów spoza zakresu obsługiwanych przez urządzenie. Jeśli część kolorów obrazu nie należy do obsługiwanego zakresu, renderowanie względne spowoduje dostosowanie wszystkich kolorów obrazu do koloru najbardziej zbliżonego do koloru, który można renderować, natomiast pozostałe kolory pozostaną niezmienione. Renderowanie względne nie zachowuje punktu bieli.
  • Renderowanie według nasycenia — ten sposób renderowania umożliwia zachowanie kolorów o dużym nasyceniu. Jest najbardziej przydatny, gdy konieczne jest zachowanie czystości kolorów w grafice komputerowej podczas przekształcania na większe obszary kolorów. Renderowanie według nasycenia umożliwia zachowanie nasycenia kolorów obrazu kosztem odcieni i efektów związanych z oświetleniem.
** Sterownik tego urządzenia nie umożliwia korzystania z funkcji Sposób renderowania.

Sposób renderowania